ABC klienta

A) MONTAŻ AKUMULATORA

Wymiany akumulatora dokonujemy przy niepracującym silniku zgodnie z poniższymi punktami:
Odłączyć stary akumulator, jako pierwszy biegun ujemny, a następnie dodatni. Później sprawdzić, czy zaciski biegunowe ( tzw. klemy ) są czyste.Odkręcić uchwyt i wyjąć akumulator.
Nowy akumulator należy umieścić w samochodzie w sposób określony przez producenta. Następnie podłączyć końcówkę biegunową dodatnią akumulatora z zaciskiem dodatnim instalacji elektrycznej pojazdu, a końcówkę biegunową ujemną z zaciskiem ujemnym instalacji w sposób gwarantujący ich metaliczny styk na całej powierzchni. Utworzone połączenie należy zakonserwować, smarując je wazeliną techniczną.
W przypadku trudności z uruchomieniem silnika – lekko podładować zgodnie z procedurą ładowania akumulatora.

B) ZASADY EKSPLOATACJI

Regularnie sprawdzać poziom elektrolitu ( nie rzadziej niż co 12 tygodni ). W razie potrzeby dolać wody destylowanej lub demineralizowanej. Nigdy nie dolewać kwasu.
Po uzupełnieniu elektrolitu należy odpowiednie ogniwo szczelnie zatkać korkiem
Sprawdzić napięcie ładowania akumulatora w pojeździe (mierzone na końcówkach biegunowych Akumulatora) tak, aby spełniało warunki:
dla instalacji 12V 14 – 14,4V
dla instalacji 6V 7 – 7,2V
Nie należy dopuszczać do zwarć zewnętrznych akumulatora.
Należy kontrliować prawidłowość zamocowania akumulatora w pojeździe.
W przypadku jazdy miejskiej, częstego używania świateł zewnętrznych lub zamontowania w pojeździe dodatkowych odbiorników prądu, należy częściej kontrliować stan naładowania i w miarę potrzeby doładować akumulator z zewnętrznego źródła prądu.
W przypadku dłuższego okresu nie używania pojazdu odłączyć akumulator.
Akumulator wymaga doładowania, jeśli napięcie spoczynkowe spadnie poniżej 12,5 V (gęstość elektrliitu 1,24 kg/l). Akumulator wyładowany należy natychmiast naładować, by nie dopuścić do jego zasiarczanienia lub zamarznięcia elektrliitu przy eksploatacji w okresie zimowym.
Nie wlino stosować żadnych dodatków do elektrliitu.
Należy sprawdzać drożność otworów wentylacyjnych.
Do samochodów marki Ford konieczne jest stosowanie akumulatora z fabrycznie przygotowanymi końcówkami.
Akumulator należy utrzymywać w czystości.
Zwrócić się do sprzedawcy o poradę w przypadku wątpliwości dotyczących eksploatacji akumulatora.

C) ŁADOWANIE

Wymontowanie akumulatora z pojazdu:
Podczas wymontowania należy zachować ostrożność, aby metalowym narzędziem nie spowodować zwarcia. Zawsze jako pierwszy należy odłączyć przewód łączący akumulator z „masą” (w większości pojazdów jest to przewód od końcówki ujemnej akumulatora).
Wykręcić korki z akumulatora lub wyjąć nakładkę z korkami.
Sprawdzić poziom elektrolitu, w razie potrzeby uzupełnić.
Podłączyć akumulator do prądu stałego łącząc końcówkę biegunową dodatnią akumulatora z dodatnim zaciskiem źródła prądu i analogicznie końcówkę ujemną z ujemnym zaciskiem źródła prądu.
Ładować prądem równym 10% wartości pojemności znamionowej( np.55Ah:10=5,5 – 5,5A prąd ładowania)
Akumulator należy ładować do momentu aż:
napięcie na końcówkach biegunowych akumulatora przy włączonym prostowniku jest na poziomie:
dla akumulatora 12V 15,6 -16,8V
dla akumulatora 6V 7,8 . 8,4 V